Słowo Boże potrzebuje ciała

Maryja daje ciało Słowu Boga, a Słowo Boże – druga Osoba Boga – przyjmuje ludzkie ciało z Maryi. Ostatecznie zawsze o to właśnie chodzi w spotkaniu z Bogiem, o to chodzi w wierze. Mamy dać ciało Słowu Boga. Dzięki nam Słowo Boga ma być obecne w świecie, ma być dotykalne, żeby można je było zobaczyć i usłyszeć. Chodzi o to, żeby otrzymało konkretną formę. […] Czy ten, kto mnie dotyka, ma poczucie, że dotyka Słowa Bożego? A przecież o to chodzi w spotkaniu z Bogiem, którym jest wiara.

bp Grzegorz Ryś

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, byście tak jak Maryja dali ciało Słowu Bożemu, by dzięki Wam było Ono obecne w świecie i by błogosławiło Wam i Waszym rodzinom.

 

O autorze: 3. Drużyna