Wielki Post

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, o którym Ojciec Święty Franciszek mówi:
„to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga »całym swym sercem« (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem.” Jednym ze środków prowadzących do nawrócenia jest modlitwa – np. taka, o której mówi ten film:

O autorze: 3. Drużyna