O nas

3. Drużyna Rybnicka FSE jest pierwszą w Polsce żeglarską drużyną skautową. Naszym celem jest połączenie metodyki skautowej z żeglarstwem. Dlaczego z żeglarstwem? Ponieważ jest ono dobrą szkołą charakteru młodego człowieka. Poza tym Rybnik ma to szczęście, że w jego pobliżu znajduje się Zalew z warunkami sprzyjającymi do uprawiania tego sportu.

Kpt. Maciej Krzeptowski powiedział:

Co daje żeglarstwo? Daje pokorę i otwartość wobec ludzi, uczy też współpracy i myślenia o innych, realizuje potrzebę wyciszenia, zadumy, refleksji, cieszenia się tym, że jacht płynie, że żagle są dostrojone do wiatru i żeglujemy do portu przeznaczenia…

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” jest organizacją, która ma na celu wsparcie Rodziców w wychowywaniu młodych. Przynależy do Federacji Skautingu Europejskiego, stąd nazwa Skauci Europy. Cele, które stawiamy sobie w pracy wychowawczej są następujące: rozwój fizyczny (zdrowie), kształtowanie charakteru, rozwój zmysłu praktycznego, rozwój ducha służby oraz pogłębianie życia religijnego. Staramy się dbać o całościowy rozwój młodego człowieka, co odpowiada ww. 5 celom skautingu.