Ryś

Zastęp Ryś przestał istnieć, istnieje możliwość, że kiedyś powróci.

Był to najstarszy zastęp w naszej drużynie